Learn detailed information about Generic Clomid (Clomiphene) can be here: http://cheap5pills.com/generic-clomid-clomiphene/ Learn detailed information about Kamagra 100mg can be here: http://1pillsall.com/buy-kamagra-online/ and Kamagra Jelly 100mg can be here: http://1pillsall.com/buy-kamagra-jelly-online/ Just get detailed information about the drug Generic Nolvadex (Tamoxifen) can be here.

Xem điểm Chuẩn Học viện an ninh nhân dân

Xem điểm Chuẩn Học viện an ninh nhân dân  

Điểm chuẩn Học viện an ninh nhân dân    cập nhật tại đây (chính thức) cùng với điểm  chuẩn của các trường cao đẳng, đại học khác năm 2013 trên cả nước

Xem điểm chuẩn đại học 2013| Xem diem chuan dai hoc 2013

 

 Xemdiemdaihoc.edu.vn cung cấp cho các bạn những thông tin kịp thời, chính xác nhất về điểm thi , điểm chuẩn các trường cao đẳng đại học trên cả nước.  Nguồn kết quả điểm thi, điểm chuẩn được cập nhật trực tiếp từ bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Để nhận được điểm chuẩn sớm nhất ngay khi trường vừa công bố, bạn có thể soạn tin nhắn SMS theo cú pháp:

 

DC    MÃTRƯỜNG   gửi 8749

 

Ví dụ:  Để xem điểm chuẩn của thí sinh số báo danh QSX123456   soạn tin theo cú pháp:

 

DC   QSX123456     gửi 8749

 

Đây cà cách tra cứu điểm thi đại học, cao đẳng 2013, điểm chuẩn 2013 của các trường  và điểm thi tốt nghiệp 2013 nhanh chóng và chính xác nhất trong thời buổi công nghệ hóa.

Chúc bạn trở thành sinh viên ngay trong kỳ tuyển sinh 2013 này.

Hiện tại Học viện an ninh nhân dân    chưa có điểm chuẩn mời các bạn tham khảo  thông tin ĐIỂM CHUẨN  Học viện an ninh nhân dân    năm 2012 (bên dưới) & dự đoán kết quả.

 

Mã trường: ANH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nghiệp vụ an ninh A 21.5 Thí sinh Nam
2 Nghiệp vụ an ninh A 22.5 Thí sinh Nữ
3 Công nghệ thông tin A 20.5 Thí sinh Nam
4 Công nghệ thông tin A 19.5 Thí sinh Nữ
5 Luật A 19 Thí sinh Nam
6 Luật A 22.5 Thí sinh Nữ
7 Nghiệp vụ an ninh C 21.5 Thí sinh Nam
8 Nghiệp vụ an ninh C 23.5 Thí sinh Nữ
9 Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C 17.5 Thí sinh Nam
10 Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C 22 Thí sinh Nữ
11 Luật C 19.5 Thí sinh Nam
12 Luật C 24.5 Thí sinh Nữ
13 Ngôn ngữ Anh D1 27 Thí sinh Nam
14 Ngôn ngữ Anh D1 31.5 Thí sinh Nữ
15 Ngôn ngữ Trung Quốc D1 21 Thí sinh Nam
16 Ngôn ngữ Trung Quốc D1 31.5 Thí sinh Nữ
17 Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D1 17.5 Thí sinh Nam
18 Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D1 19.5 Thí sinh Nữ
19 Luật D1 18 Thí sinh Nam
20 Luật D1 21.5 Thí sinh Nữ

 

Leave a Reply

Copyright © 2014 Điểm thi Đại Học 2014

Tra Cứu Điểm Thi Điểm Chuẩn Nhanh Chóng Chính Xác