Learn detailed information about Generic Clomid (Clomiphene) can be here: http://cheap5pills.com/generic-clomid-clomiphene/ Learn detailed information about Kamagra 100mg can be here: http://1pillsall.com/buy-kamagra-online/ and Kamagra Jelly 100mg can be here: http://1pillsall.com/buy-kamagra-jelly-online/ Just get detailed information about the drug Generic Nolvadex (Tamoxifen) can be here.

Xem đáp án đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A, B năm 2013

 Đáp án đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A, B năm 2013 được cập nhật chính xác và nhanh nhất tại xemdiemdaihoc.edu.vn. Hiện tại các thầy cô giáo đang giải đề.

Đáp án sẽ được cập nhật ngay sau ít phút nữa.

Xem đáp án đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A, B năm 2013: Đáp án đề thi cao đẳng môn hóa khối A, B mã đề 958

dap-an-cao-dang-mon-hoa-2013
( Đáp án chính xác sẽ được cập nhật sau ít phút nữa )

Đáp án gợi ý môn Hóa:

Mã đề 958: 1B, 2B, 3B, 4B, 5A, 6B, 7D, 8A, 9C, 10A, 11B, 12C, 13C, 14C, 15C, 16A, 17A, 18B, 19A, 20A, 21D, 22C, 23D, 24D, 25C, 26B, 27D, 28C, 29C, 30B, 31C, 32A, 33C, 34D, 35C, 36A, 37A, 38B, 39C, 40C, 41D, 42D, 43A, 44A, 45D, 46B, 47D, 48A, 49A, 50B, 51B, 52D, 53D, 54A, 55D, 56C, 57B, 58D, 59B, 60D.

Để tra cứu đáp án môn Hóa khối A, B năm 2013 nhanh chóng nhất, thí sinh có thể soạn tin theo cú pháp sau:

 

DA   TÊNMÔN  MÃĐỀ         GỬI    8749

Ví dụ: để tra cứu đáp án môn Hóa học khối A, B năm 2013 mã đề 123, thí sinh soạn tin theo cú pháp:

DA  HOA  123        Gửi            8749

Leave a Reply

Copyright © 2014 Điểm thi Đại Học 2014

Tra Cứu Điểm Thi Điểm Chuẩn Nhanh Chóng Chính Xác