PCX Hybrid 2018 và PCX Electric 2018 sẽ được bán ra thị trường vào mùa Hè 2018